Nadační fond Sancti Jacobi Organum vznikl za účelem shromáždění finančních prostředků určených k modernizaci a rekonstrukci velkých varhan v bazilice sv. Jakuba v Praze, k opravám barokních chórových varhan a varhan v kapli sv. Anny.

Prozatím se nám podařilo vybrat částku: 2 558 711,- KČ

Děkujeme Vám za podporu!